Körkortsintyg

Vi utfärdar, i samarbete med specialistläkare, körkortsintyg i enlighet med Transportstyrelsens krav:

  • Om körkortet har ifrågasatts p.g.a. alkohol
  • Om körkortet har ifrågasatts p.g.a. narkotika eller narkotikaklassade läkemedel
  • Inför ny ansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in

Du kan läsa mer om körkort och körkortsintyg på Körkortsportalen.

 

Utredning

Om körkortet har ifrågasatts eller dragits in p.g.a. alkohol eller droger så krävs upprepade provtagningar under en period innan det av Transportstyrelsen begärda läkarintyget kan utfärdas. Utredningen utformas individuellt utifrån Din aktuella situation. Du får därför först komma på ett besök då Du muntligen får svara på frågor om Ditt liv och leverne ur alkohol- och drogsynpunkt. Till besöket ska Du ta med alla papper som rör ärendet, t.ex. brev från Transportstyrelsen, polisrapporter, domar osv. Därefter planeras utredningen i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2010:125.

 

Kostnaden för ett intyg varierar beroende på vilka och hur många prover som behöver tas. Under rubriken "Avgifter" kan Du få en ungefärlig uppfattning om vad det kommer att kosta, men alla får en skriftlig, individuell prisuppgift efter det första besöket innan resten av utredningen kan påbörjas. Prisuppgiften omfattar det minsta antal prover som behövs. Vid onormala provsvar kan ytterligare prover behöva tas. Kostnaden för dessa tillkommer i så fall.

 

Avhållsamhet från alkohol och droger kan visas genom:

  • en kontinuerlig läkarkontakt eller annan rehabilitering
  • frekventa laboratorieprover under hela observationstiden
  • upprepade prover som belyser förekomsten av annat substansbruk
  • ett läkarintyg som redovisar och bedömer nämnda förhållanden

Observationstiden innan intyget kan skrivas skall oftast uppgå till minst sex månader enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Ibland vill Transportstyrelsen att en kortare utredning görs, med en observationstid på två till tre månader. Upprepade prover tas under denna period från både blod och urin.

Du blir kallad med kort varsel via brev, email eller SMS till provstagningarna. Det innebär att den dag då Du kallas kan Du lämna prov samma dag, nästa dag eller dagen därpå. Om Du inte lämnar prov någon av dessa tre dagar så noteras det i intyget till Transportstyrelsen att Du har uteblivit från en provtagning.

Urinproverna lämnas som så kallade övervakade prover, dvs. personal finns intill för att säkerställa att provet inte manipuleras. Förutom själva drogtesterna utförs även manipulationstester, bl.a. kontrolleras att urinen inte blivit utspädd. Inför urinprovstagningarna är det därför viktigt att inte dricka stora mängder vätska eftersom provet då inte kan bedömas utan blir ogiltigt. Om provet visar förekomst av narkotiskt preparat så meddelas Transportstyrelsen direkt.

Blodproverna lämnas utspritt under observationstiden.

För att alkohol- och drogfrihet samt pålitlighet i nykterhetshänseende skall kunna styrkas i intyget så måste samtliga prover vara normala under hela observationstiden.

Efter avslutad utredning skrivs intyget i samband med ett läkarbesök. Du skickar sedan intyget till transportstyrelsen där det bedöms av en konsultläkare. Din utredare fattar därefter beslut i ärendet.

Du kan läsa mer om de medicinska kraven för körkort på Körkortsportalen

 

Avgifter

Varje körkortsärende är unikt. När Du kontaktar oss kommer vi - om det gäller att körkortet har ifrågasatts p.g.a. alkohol eller droger - att planera en individuellt upplagd utredning efter det att Du har varit här på ett första läkarebesök då Din situation kartläggs. Först därefter kan Du få en prisuppgift för den planerade utredningen. Både provtagningens omfattning och observationstidens längd kan variera från person till person beroende på den aktuella situationen. Om det senare visar sig att de prover som planerats inledningsvis inte är normala, eller om nya händelser tillkommer, kan fler prover behöva tas innan intyget skrivs. Kostnaden för den utökade utredningen tillkommer i så fall.

Nedanstående priser kan ses som exempel så att Du redan innan Du kontaktar oss har en ungefärlig uppfattning om vad det kommer att kosta.

Läkarbesök 1, inför utredning

1 375 - 1 850 kr inkl. moms, beroende på vilken läkare du har/får.

Blodprov

800 kr inkl. moms

Urinprov

600 kr inkl. moms

Läkarbesök 2, för utredning och intygsskrivning

1 500 - 1 850 kr inkl. moms, beroende på läkare

Varje körkortsärende omfattar normalt två läkarbesök inkl. intygsskrivning och , det antal prover som anges för det som körkortet har ifrågasatts på grund av samt ett prov för övrigt missbruk. Om man t.ex. ska lämna två urinprover under två månader p.g.a. drogbruk så får man alltid lämna även minst ett blodprov för kontroll av värden som kan höjas om man dricker mycket alkohol. Om man ska lämna prover p.g.a. alkohol får man även lämna minst ett drogtest. Normalt omfattar ett intyg 4 provtagstillfällen.

Vissa droger kan medföra ännu högre pris, liksom om körkortet ifrågasatts p.g.a. både alkohol och narkotika

Observera! Priserna indexjusteras årligen.