Drogpolicy och drogtestning

Vi erbjuder Er en komplett lösning, när det gäller drogpolicy och drogtestning, med följande innehåll: 

q Upprättande av drogpolicy, i samarbete med arbetsgivare och arbetstagareorganisationer

q Information/utbildning kring droger/missbruk

q Drogtestning utförd på platsen eller på vår mottagning

q Testresultat efter 10 minuter, om så önskas

q Samtal mellan klient och drogkonsult i samband med test

q Rapport per klient från drogkonsult

q Garanti att etiska och juridiska regler följes

 Samt vid positiv drogtest: 

q Konfirmerande analys på ackrediterat laboratorium (juridiskt bindande)

q Upprättande av en handlingsplan för medarbetaren med drogproblem

q Igångsättning och uppföljning av handlingsplanen

q Samarbete med Er företagshälsovård

 Presentation av drogtest och rapport 

Klienten informeras först ingående om förfaringssätt kring testet och dess vidare hantering och lämnar därefter ett övervakat urinprov på överenskommen plats. Vi kan analysera provet direkt, om så önskas. Vi använder oss då av screeninganalyser som lämnar svar inom 10 minuter.

Om så är tillämpligt kan vi istället skicka provet direkt till ackrediterat laboratorium för analys. Skriftlig rapport upprättas av oss och klienten delges denna samt bereds möjlighet att signera. Därefter lämnas den till uppdragsgivaren.

 

Positivt prov skickas, som tidigare nämnts, alltid vidare till ackrediterat laboratorium för konfirmering, vilket är juridiskt bindande. Detta prov sparas där i ett par månader.

Missbruket av olika droger, och även nya sådana, är tyvärr på uppåtgående i vårt samhälle. Trots detta får vi inte glömma bort alkoholproblemet. Av historiska/kulturella skäl är det trots allt det allra vanligast förekommande. Därför är vi utrustade med apparatur för alkoholtest och blodprovstagning.

 Om Ni väljer vårt professionella koncept vinner Ni: 

att en utomstående går in och utför de praktiska uppgifterna vilket gör det hela oantastligt med hänsyn till kvalitet, ekonomi och etik.

De säkert många negativa testsvaren är lättare att hantera, men hur gör man vid ett positivt? Det är då Ni särskilt kommer att uppskatta vårt kunnande.

 

Ni kan också välja delar ur paketet och få en skräddarsydd lösning efter Era behov.  Kontakta oss för ett personligt sammanträffande.